Bezpłatne warsztaty języka migowego! zmiana godziny warsztatów!!!

Dodano: 05-10-2014

Stowarzyszenie Elbląg Europa za zaprasza studentów i świeżo upieczonych absolwentów na bezpłatne warsztaty języka migowego, które odbędą się 18.10.2014 r. w godz 9:30-14:30 w siedzibie stowarzyszenia (Warszawska 55). Warsztaty poprowadzi Anna Garbarska-Werner- tłumacz i lektor Polskiego Języka Migowego

Anna Garbarska-Werner posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi w prowadzeniu kursów języka migowego dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

Celem warsztatów jest przybliżenie kultury osób Głuchych i właściwych jej sposobów komunikowania się , zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się jjęzykiem migowym, nauka "migania" do wybranej dziecięcej piosenki. Elementem zajęć będzie również budowanie wypowiedzi zgodnie z gramatyka Polskiego Języka Migowego, zabawy związane z mową ciała.

Udział w warsztatach to element teoretyczny szkolenia, każdy uczestnik po szkoleniu zobowiązany będzie zaliczyć część praktyczną tzn. poprowadzić zajęcia z dziećmi z wybranej małej miejscowości w ramach Programu PROJEKTOR-wolontariat studencki. Zajęcia te trzeba będzie zorganizować wspólnie z osobą towarzyszącą, która nie uczestniczyła w warsztatach języka migowego. Jeden projekt w ramach Projektora to 3 spotkania trwające 1,5 h.

Organizatorzy zapewniają na każdy projekt 220 zł do wykorzystania na materiały i transport. Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Szkolenie dotyczące języka migowego to pierwsze szkolenie z cyklu "kolekcjonuj doświadczenia". Po każdym szkoleniu uczestnicy będą otrzymywali bransoletki z zawieszką nawiązującą do tematyki warsztatów. Osoby, które do grudnia 2014 roku zbiorą ich najwięcej, zostaną nagrodzone podczas gali wolontariatu.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wysłać wypełnione zgłoszenie (tylko z własnego maila!) do pobrania na stronie www.projektor.elblageuropa.pl na adres a.lawecka@projektor.org.pl do dnia 15.10.14. oraz zarejestrować się na stronie http://frw.home.pl/system/ Ilość miejsc ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń!

Zdjęcia dołączone do wiadomości: